Policy för personuppgifter

Integritetspolicy - Webbplats med webbshop (B2C) 

På Noa Noa ("NN" eller "vi") är dataskydd och sekretess av hög prioritet. Denna integritetspolicy innehåller tydliga riktlinjer för hur Noa Noa behandlar dina personuppgifter. Den förklarar hur vi använder de personuppgifter som du lämnar och/eller tillhandahåller när du besöker vår webbplats och använder de olika tjänsterna på webbplatsen. Integritetspolicyn kan ändras när som helst och den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.   

 

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs och ägs av:
NOA NOA A/S
KROGENBERGVEJ 15A
NYRUPGAARD, NYRUP
DK-3490 KVISTGAARD shop@noanoa.com  

 

2.  Dataskyddsombud/DPO stk@noanoa.com 

 

3. Insamling av personuppgifter, syfte och laglighet av användandet

När du använder vår webbplats och/eller någon av våra tjänster samlas personuppgifter om dig in. De personuppgifter som samlas in av oss kan till exempel omfatta ditt namn, din e-postadress och liknande identifieringsuppgifter, information om ett köp online och om din navigering på webbplatsen. 
Insamlingen av dina personuppgifter samt syftet och lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på en eller flera tillämpliga lagar: 

  • När du köper varor online på www.noanoa.com 

 

Syftet med att samla in dina personuppgifter är att slutföra ditt onlineköp i vår webbshop, samt att följa ytterligare lagstiftning, såsom bokföring och redovisning, och den tillämpliga lagen för insamling och behandling är den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6, 1 (b och c).

  • När du anmäler dig till Noa Noas nyhetsbrev. 

 

Syftet med att samla in dina personuppgifter är att skicka dig nyhetsbrev i tillämplighet med lagen för insamling och behandling är den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6.1 a.

  • När du skapar ett kundkonto eller anmäler dig till en kundklubb/lojalitetsklubb på www.noanoa.com. 

 

Syftet med att samla in dina personuppgifter är att kunna administrera ditt medlemskap och tillhandahålla de tjänster och fördelar som följer med medlemskapet. enligt den  tillämpade lagen för insamling och behandling är den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6.1 b eller f.
Observera att vi endast kommer att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial om du i förväg har gett ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagstiftningen tillåter oss att kontakta dig utan ditt föregående samtycke.  
Noa Noa för statistik över vilka områden på webbplatsen som våra användare besöker och vilka produkter som användarna föredrar. 

Dessa uppgifter innehåller inga personuppgifter. Kunskap om användarnas användning av webbplatsen fås med hjälp av de insamlade uppgifterna. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder uppgifter om hur våra användare navigerar för att bättre förstå hur våra användare använder adressen www.noanoa.com och utifrån det försöker vi förbättra webbplatsen. Vi kan inte se var du kommer ifrån eller vart du tar vägen på internet när du lämnar vår webbplats. Dessutom samlar vi in information om vilka produkter våra användare, som en enhet, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte och lämnar inte heller på annat sätt ut information om hur våra användare navigerar och använder vår webbplats. Vi säljer eller lämnar inte heller ut information om din köphistorik till tredje part.  


4. Överföring till andra registeransvariga

I allmänhet överför vi inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke.  Uppgifter som används för leverans av varor kommer dock att överföras till det rederi som Noa Noa använder. 
Under särskilda omständigheter och med hänvisning till lagstiftningen kan det vara nödvändigt att överföra information till offentliga myndigheter eller polisen.  Till exempel kan information lämnas ut till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri. 
Vid en omorganisation, fullständig eller partiell försäljning av företaget kommer varje utlämnande i sådant sammanhang att ske i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. 

 

5. Utlämnande till registerförare

Dina personuppgifter lämnas ut till Noa Noas samarbetspartner som levererar tjänster för Noa Noas räkning, t.ex. i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa partner behandlar endast personuppgifterna på uppdrag av Noa Noa och i enlighet med Noa Noas instruktioner.


6.  Överföring till tredje part

Dina personuppgifter kommer att överföras till tredje part. Kommissionen har beslutat att skyddsnivån är tillräcklig i tredje part. 
Dina personuppgifter kommer att överföras till tredje part. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits. Du kan få en kopia av detta eller läsa mer på följande länk: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/sikre-tredjelande/. 


7. Radering av personuppgifter

Vi kommer att radera dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem i samband med en eller flera av följande
de ändamål som anges ovan i avsnitt 3. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras under en längre tid i anonymiserad form.

  • Alla uppgifter om köp online sparas i upp till 3 år efter utgången av det kalenderår då köpet genomfördes. Finansiella uppgifter kommer dock att sparas i upp till 5 år efter utgången av det kalenderår då köpet genomfördes.
  • När du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev avregistreras du omedelbart, men dokumentationen om ditt ursprungliga tillstånd sparas i två år. 
  • Ditt medlemskap i vår kundklubb raderas om du inte har loggat in på mer än ett år. Om du avregistrerar dig från kundklubben raderas ditt medlemskap omedelbart, men dokumentationen för ditt ursprungliga tillstånd sparas i 2 år. 


8. Cookies 

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår Cookie Policy, som du hittar om på vår webbplats www.noanoa.com 


9. Säkerhet

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna förfaranden uppfyller våra höga standarder för säkerhetspolicyn. Följaktligen strävar vi efter att skydda kvaliteten och integriteten hos dina personuppgifter.  En mer detaljerad beskrivning, om relevant, av säkerhetsåtgärderna, inklusive om uppgifter lagras/överförs i krypterad form och användning av pseudonym.

 
10. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få information om de personuppgifter om dig som vi behandlar, men med vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att invända mot insamling och fortsatt behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering/automatiserat beslutsfattande. Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade. Dessutom har du rätt att få information om dig som du har lämnat till oss och rätt att få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 


11. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har gett, och vi raderar dina personuppgifter, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen utifrån ett annat syfte. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på shop@noanoa.com. 


12. Länkar till andra webbplatser osv.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller för sådana företags praxis när det gäller insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser bör du läsa ägarnas policyer om skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer. 


13. Ändring av uppgifter etc. 

Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar de personuppgifter som vi har registrerat om dig, om du vill få tillgång till de uppgifter som behandlas om dig eller om du har några frågor om ovanstående riktlinjer kan du kontakta oss på shop@noanoa.com . Du kan också skriva till oss på följande adress:
NOA NOA A/S
KROGENBERGVEJ 15A
NYRUPGAARD, NYRUP
DK-3490 KVISTGAARD
shop@noanoa.com 


14. Klagomål

Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt vad som anges i avsnitt 14 ovan. Du kan också kontakta Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på www.datatilsynet.dk.